Informujemy, iż w dniu 29.03.2024 r. (piątek), biuro Spółki będzie nieczynne.

W przypadku awarii prosimy dzwonić pod nr 519 541 938

Za utrudnienia przepraszamy

Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.

 

Zawiadomienie o obowiązku podłączenia instalacji wewnętrznej domu

do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej

w ramach projektu: „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów”.

Spółka Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. niniejszym informuje o obowiązku właścicieli nieruchomości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynikającym z  art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z w/w  obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, o czym właściciel nieruchomości zobowiązany jest powiadomić Spółkę przedstawiając jednocześnie odpowiednie dokumenty.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy mieszkańców nieruchomości, które mają faktyczną możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Przed wykonanie przyłączenia kanalizacyjnego mieszkańcy zobowiązani są do złożenia wniosku do Spółki Wodociągi Jordanowskie o wydanie warunków przyłączenia do sieci z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością. Wniosek o warunki i oświadczenie można pobrać bezpośrednio w biurze spółki jak i również ze strony internetowej www.wodociagi-jordanow.pl w zakładce Pliki do pobrania. Wypełniony wniosek należy złożyć w biurze spółki Nad Skawą 6A lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. Przyłącze kanalizacyjne musi być wykonane zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi, a po jego wykonaniu konieczne jest zgłoszenie do Spółki gotowości do odbioru wykonanego przyłącza, którego odbioru dokonują pracownicy Spółki.

Nadmienia, że Spółka Wodociągi Jordanowskie będzie świadczyć usługi podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy chcący skorzystać z usług Spółki proszeni są o wyrażenie swojej woli podczas składania wniosku o warunki przyłączenia do sieci.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 w/w właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Dlatego też od 30.11.203 r. zostaną przeprowadzone czynności kontrolne w/w nieruchomości, których przedmiotem będzie sprawdzenie:

  • szczelność zbiorników bezodpływowych,
  • dokumentów potwierdzających systematyczne opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. informują odbiorców, iż z dniem 26.07.2023 siedziba biur spółki zostaje przeniesiona do budynku stacji uzdatniania wody przy ulicy Nad Skawą 6A

Informujemy, że w dniach 24-25.07.2023 biuro spółki będzie nieczynne dla klientów z powodów organizacyjnych.

W dniach 24-25.07.2023 wszystkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu 18 26 75 389 lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Wodociągi Jordanowskie informują, że czas oczekiwania na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych to około dwa tygodnie. Tak odległe terminy spowodowane są dużym zainteresowaniem i ograniczonymi możliwościami technicznymi na oczyszczalni ścieków

Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 2 maja 2022 r. biuro będzie nieczynne. 

UWAGA MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄCY Z WODOCIĄGU

W związku prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej nastąpiło pogorszenie jakości wody.

W dniu dzisiejszym tj. 15.01.2021 Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. rozpoczęły prace mające przywrócić odpowiednia jakość wody

 

Szanowni Państwo, w związku z nagłym wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzeniem na terenie całego kraju tzw. „czerwonej strefy ”, Zarząd Spółki Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. kierując się troską o zdrowie Państwa jako naszych klientów podjął decyzję, iż Biuro Spółki będzie zamknięte od poniedziałku 2 listopada 2020 r. do odwołania.

W sprawach bieżących uprzejmie prosimy klientów o kontakt z pracownikami  za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

  1. poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. telefonicznie: tel. 18 2675 389 

Informujemy również, że od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o kontakt za pomocą wskazanych powyżej kanałów komunikacji.

Odbiorcy, którzy nie przekażą informacji o wskazaniu wodomierzy zostaną obciążeni fakturą na podstawie średnich odczytów z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Po odwołaniu nadzwyczajnych środków ostrożności Biuro Spółki zostanie ponownie otwarte do bezpośredniej obsługi klientów.