Zgłoszenie stanu wodomierza można dokonać telefonicznie

W dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:

  • 18 26 91 710
  • 18 26 91 724