ZAPYTANIE OFERTOWE

(SWZ)

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów komunalnych pochodzących z:

  1. obiektów będących własnością Miasta Jordanowa,
  2. koszy  ulicznych,
  3. czyszczenia ulic i placów,
  4. odpadów biodegradowalnych, w tym odpady zielone,
  5. jak również: żużel i popiół z kotłowni

 Załączniki

Treść zapytania

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4